Implanty zębów

Dowiedz się więcej

Implanty zębów Warszawa

Dla Pacjenta


Co nowego w implantologii?

Od lat 60 tych, kiedy profesor Brenemark odkrył zjawisko integracji tytanu z kością, implantologia ulega ciągłej ewolucji i jest nieodzowną dziedziną nowoczesnej stomatologii. Do niedawna leczenie takie było możliwe u pacjentów, u których występowała odpowiednia ilość tkanki kostnej. Dziś dzięki różnym technikom odbudowy kości, jesteśmy w stanie przeprowadzić leczenie implantami u pacjentów, u których sytuacja kostna jest niewystarczająca i w przeszłości stanowiła przeciwwskazanie do takiego leczenia. Zmieniło się także pojęcie sukcesu w implantologii. Kiedyś za sukces uważano przyjęcie się implantu, a więc jego zrost z tkanką kostną. Oczywiście współczynnik integracji implantów jest wysoki – ok 97-98%, ale wobec rosnących oczekiwań estetycznych pacjentów, trudno samo utrzymanie kilkuletnie implantu uznać za sukces terapeutyczny.

Implanty zębów – Warszawa

Dziś sukcesem jest wieloletnie- 20-30 letnie utrzymanie implantu i takie zaprojektowanie pracy protetycznej, które umożliwi prawidłową higienę i doskonałą estetykę tkanek otaczających implant a więc dziąseł . Dziś mówimy o estetyce biało – czerwonej, a więc o harmonii i symetrii ceramicznych koron na implantach i zdrowej tkance dziąsłowej wokół nich. Aby osiągnąć taki cel zmieniła się także diagnostyka przed leczeniem. W chwili obecnej standardem jest wykonanie tomografii komputerowej. Tylko obraz trójwymiarowy jest w stanie dostarczyć operatowi odpowiednich danych, aby przeprowadzić zabieg bezpiecznie. Zmienił się także sam proces leczenia. Dzisiaj pacjentem opiekuje się zespół specjalistów: chirurg, protetyk, ortodonta, periodontolog, technik dentystyczny. Krokiem w nowy wymiar jest także wdrożenie zasad postępowania mikrochirurgicznego.

Wykorzystanie przez operatora optycznych środków powiększających oraz zastosowanie delikatnych instrumentów i nici zmniejsza urazowość leczenia, poprawia precyzję zabiegu i gojenie tkanek. Dzięki zastosowaniu specjalnego kształtu i powierzchni implantów przyspieszył się okres zrostu implantu z kością. Obecnie często możemy wykonywać implanty natychmiastowe, czyli wprowadzane bezpośrednio po usunięciu zęba. W sprzyjających sytuacjach klinicznych, szczególnie w odcinku przednim, implanty mogą być od razu zaopatrzone w koronę. Sprzyja to gojeniu, poprawia efekt estetyczny i skraca czas leczenia.

Wskazania i przeciwskazania

Wskazaniem do leczenia implantami są wszystkie możliwe braki zębowe począwszy od braku pojedynczego zęba poprzez braki kilku zębów aż do całkowitego braku zębów. Obecnie dysponujemy możliwościami regeneracji tkanki kostnej , które umożliwiają leczenie implantami praktycznie w każdej sytuacji klinicznej.

Przeciwwskazaniami są: niezakończony rozwój kostny, czyli zbyt młody wiek pacjenta. A więc nie wykonujemy implantów u pacjentów, którzy są jeszcze w fazie rozwoju szkieletu kostnego. Zazwyczaj granicą jest 18 rok życia. Leczenie implantami może być niemożliwe przy współistnieniu chorób układowych, które stanowią obciążenie dla pacjenta i zabieg chirurgiczny wymaga specjalnego przygotowania przez lekarza specjalistę np. kardiologa, diabetologa czy hematologa.

Osobną grupę przeciwwskazań stanowią pacjenci, którzy są objęci leczeniem psychiatrycznym. Dużym ryzykiem jest także wykonywanie zabiegów chirurgicznych u pacjentów leczonych z powodu osteoporozy szczególnie lekami dożylnymi (bifosfoniany).

Infekcje miejscowe takie jak opryszczka lub ogólne – przeziębienie, grypa, angina stanowią czasowe przeciwwskazania do interwencji chirurgicznej.

Palenie tytoniu nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia implantami lecz należy pamiętać, że znacznie pogarsza potencjał gojenia tkanek jamy ustnej ze względu na upośledzenie budowy naczyń krwionośnych. Palenie tytoniu może zaburzyć gojenie i w konsekwencji spowodować utratę implantu lub niepowodzenie estetyczne w obrębie tkanek miękkich.

Implantów nie wykonujemy także w czynnej fazie choroby przyzębia – paradontoza, gdyż odpowiedzialne za paradontozę bakterie bardzo chętnie i szybko infekują implanty doprowadzając do ich utraty.

Kontakt

Od poniedziałku do piątku
9:00 - 19:00