O mnie

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Oddział stomatologii I Wydziału lekarskiego ukończyłem w 1994 roku.

Dowiedz się więcej
chirurg stomatolog warszawa

Piotr Wieczorek – chirurg stomatolog Warszawa

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Oddział stomatologii I Wydziału lekarskiego ukończyłem w 1994 roku.

Po studiach zostałem zatrudniony w Klinice Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Szczękowo – Twarzowej w Warszawie najpierw jako stażysta, a po roku na etacie asystenta. W latach 1995-2006 jako pracownik naukowo dydaktyczny prowadziłem zajęcia ze studentami Stomatologii i pogłębiałem umiejętności chirurgiczne, co skutkowało zdaniem egzaminu na I stopień specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej w 1998. W 2001 r. uzyskałem tytuł specjalisty II stopnia. W swojej pracy zawodowej skoncentrowałem się na leczeniu implantoprotetycznym w kilku renomowanych klinikach w Warszawie, w których pracuję do dziś.


Chirurgia stomatologiczna Warszawa

Kształcenie implantologiczne w trakcie Curriculum implantologicznego pozwoliło mi w 2011 r. uzyskać tytuł certyfikowanego implantologa Ogólnopolskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej – OSIS i Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego EDI. W latach 2011-2013 uczestniczyłem w curriculum implantologiczno protetycznym prof. Marcusa Hurzellera. W latach 2013 –2016 byłem uczestnikiem szkolenia implantologicznego na Uniwersytecie w Nowym Jorku, gdzie po zdaniu egzaminu i złożeniu pracy pisemnej, uzyskałem certyfikat jednego z najbardziej prestiżowych ośrodków szkoleniowych jakim jest NYU College of Dentistry.

Uczestniczyłem w wielu szkoleniach i kongresach krajowych i międzynarodowych, co potwierdzają certyfikaty. W swojej pracy zawodowej pracuję kilkoma systemami implantologicznymi – Straumann, Biomet 3i, MIS, Astra Dentsply. Biegle mówię po angielsku.

Doświadczony implantolog – Warszawa

Zapisz się na wizytę!

Kontakt

Od poniedziałku do piątku
9:00 - 19:00